Om kognitiv psykoterapi

Människor tolkar alltid verkligheten och skapar sig en personlig bild av den. Denna tolkning styr hur de upplever sig själva, andra människor och omvärlden. Vårt sätt att tänka påverkar hur vi känner oss och hur vi handlar. Psykiska problem tyder på att du har blivit fångad i uppfattningar om dig själv, andra människor och omvärlden som inte är funktionella och inte hjälper dig framåt i livet.

Kognitiv psykoterapi är strukturerad och bygger på att man från början systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag upplever problem. Man pratar om automatiska tankar och uppfattningar som hänger ihop med smärtsamma känslor. Dessa automatiska tankar härstammar från mer generella grundläggande personliga uppfattningar och tolkningar av verkligheten. Under psykoterapins gång får du hjälp med att se vad som inträffade som kan ersätta den "gamla sanningen." Detta ökar möjligheten att långsiktigt bryta tanke- och beteendemönster som ställer till problem för dig själv eller i relation till andra.

Terapin är tidsbegränsad och terapeuten och du bestämmer tillsammans mål för terapin. Du får hemuppgifter som förlänger det arbete som du och terapeuten har påbörjat under sessionen.