Jag erbjuder

Personer som besväras av stressrelaterade besvär, utmattning, utbrändhet, ångest och depression, kris och sorgereaktioner tar jag gärna emot i samtal. Har även kunskap och erfarenhet avseende coaching, arbetslivsinriktad rehabilitering samt socialförsäkringen och dess regelverk.