Om mig

Mitt namn är Siri Lundmark och jag är utbildad leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning. Tar emot personer i psykoterapisamtal avseende både korttidsterapi (10-20 sessioner) och långtidsterapi (20 sessioner och längre). Arbetet är förlagt till Drakens Specialistmottagning.

Är även anställd vid Stressmottagningen, Karolinska Institutet, där personer som besväras av stressrelaterade problem, utmattning och utbrändhet behandlas. Tidigare arbetade jag under många år vid Försäkringskassan med rehabilitering av sjukskrivna personer.